02 بهمن 1397

تبریک ماه مهر

 

معلم که باشی طعم شیرینی میوه رسیده مهر را بیشتر حس میکنی

معلم که باشی خنکای باد مهر بیشتر از دیگران بر تنت حس میشود

معلم که باشی بوی نوی کاغذ کتاب و جلد دفتر بیش از همیشه ترا به وجد میاورد

معلم که باشی شلوغی خیابانهای پاییز و کوچه های مهر بیش از گذشته بر دیدگانت نمایان میشود

معلم که باشی ماراتن تپش قلبت با گذر دقیقه ها و ثانیه ها بیش از پیش آهنگ سرعت میگیرد

آری تو همان معلمی هستی که کودک درونت بیش از هزاران کودک بیرون دلتنگ مهر است و مملو از شوق دیداری

دیداری دوباره با مهر و محبت

 

فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت بر معلمان و اساتید، باغبانان بوستان علم و دانش، گلهای شکفته گلستان مهر، دانشجویان و دانش آموزان عزیز خصوصا کلاس اولی ها مبارک

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی