18 بهمن 1401

تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد سال 94

تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1394

 

مقطع تحصیلی

دختر

پسر

جمع

دانش آموز

10

5

15

دانشجو کارشناسی

19

21

40

دانشجو کارشناسی ارشد

3

4

7

دانشجو دکتری

5

4

9

جمع

37

34

71

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی