اهداء 22 کپسول اکسیژن بهمراه مانومتر به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

 

با همت خیرین کمک کننده به مؤسسه خیریه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر تعداد 22 کپسول اکسیژن ده کیلویی بهمراه 22 مانومتر جهت استفاده در مراکز درمانی در تاریخ 19 دیماه 1400 به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر تحویل گردید.