برگزاری مراسم پنجمین جایزه طرح علمی امید آفرین

elmi

 

برگزاری پنجمین جایزه علمی امید آفرین با همکاری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر در استانداری بوشهر برگزار شد

فیلم برگزاری مراسم پنجمین جایزه علمی امید آفرین

معارفه مراسم پنجمین جایزه علمی امید آفرین

 

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания