جلسه هیأت مدیره

 

جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در تاریخ 13 تیر ماه سال 1401 با دستور جلسه اصلاح شیوه نامه طرح علمی امید آفرین

 

 

 

 

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания