12 خرداد 1402

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

 

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت ده صبح روز دوشنبه مورخ 1401/8/9 در محل دفتر بنیاد با حضور اعضاء تشکیل گردید و مواردی از شیوه نامه طرح علمی امید آفرین به تصویب اعضاء رسید.

همچنین در این جلسه موافقت گردید مبلغ پنجاه میلیون ریال به اردوی جهادی توسعه زیست بومی روستایی جهت بسته های فرهنگی و آموزشی اردوی مذکور به بنیاد نخبگان استان بوشهر کمک گردد.

در زمینه کاشت درخت و تهیه نهال و تهیه زمین بمنظور کاشت بذر نهال درختان بومی که در حال انقراض می باشند نیز تصمیماتی اتخاذ گردید.

نظرسنجی

به نظر شما جهت توسعه استان، سرمایه گذاری در کدام یک از بخش‌های ذکر شده دارای اولویت است؟

صنعت - 25%
کشاورزی - 0%
دریانوردی - 25%
خدمات بندری - 0%
دانایی - 41.7%
سایر موارد - 8.3%

مجموع آرا: 12
امکان ارسال نظر براي اين نظر سنجي غير فعال شده است در: جون 7, 2015