03 تیر 1401

برنز دختر بوشهری در یونیورسیاد جهانی

1951562970147

مائده امین زاده بانوی تیرانداز بوشهری به نشان برنز مسابقات یونیورسیاد کره جنوبی دست یافت.

بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در کشور کره جنوبی در حال برگزاری است که در رشته تفنگ ۱۰ متر بانوان، مائده السادات امینی از بوشهر مدال برنز را نصیب خود کرد.

نجمه خدمتی و مه لقا جام بزرگ دو ورزشکار دیگر تیراندازی بانوان ایران در این مسابقات را تشکیل می داند که آنها به نشان های طلا و نقره دست یافتند.

براین اساس، در بخش تیمی نیز تیم سه نفره بانوان کشورمان توانست با امتیاز ۱۲۳۷/۳ در رده سوم ایستاد و تیم های چین و صربستان در رده های اول و دوم تیمی قرار گرفتند.