حامیان بنیاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

اهدایی

سمت

1

سعید احمدی جزنی

دفتر بنیاد (یکدستگاه آپارتمان)

مدیرعامل گروه صنعتی مبارک

2

سید اسدالله صالحی نیک

یکدستگاه سواری پژو 405

مدیرعامل شرکت صالح بتن

3

آقای صادقی

50.000.000 ریال

مدیر شرکت شن و ماسه صادقی

4

حاج امان الله حیاتی

12.550.000 ريال

 

5

حاج حبیب سعادتمند

10.000.000 ريال

مدیر عامل شرکت ارکان بتن

6

حاج اسد سعادتمند

5.000.000 ريال

رئیس هیئت مدیره شرکت ارکان بتن

7

حاج علی حاجیانی

3.500.000 ريال

سردفتردار اسناد رسمی شماره 3 بوشهر