آیین معرفی و تقدیر از برگزیدگان « ششمین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان- جایزه امید آفرین- جایزه مشاهیر استان بوشهر »

آیین معرفی و تقدیر از برگزیدگان « ششمین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان- جایزه امید آفرین- جایزه مشاهیر استان بوشهر » همزمان با « اجتماع نخبگانی مستعدین برتر استان با استاندار بوشهر »، با حضور استاندار بوشهر، نخبگان، سرآمدان، مستعدین برتر، روسا و مدیران دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

PDF آیین معرفی و تقدیر از برگزیدگان « ششمین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان- جایزه امید آفرین- جایزه مشاهیر استان بوشهر »