برگزاری کارگاه آموزشی توسعه مهارت های زندگی فردی و اجتماعی

به مناسبت روز مادر کارگاه آموزشی توسعه مهارت های زندگی فردی و اجتماعی با همکاری امور بانوان بنیاد رشد و اندیشه سازندگی بوشهر در تاریخ 16 دیماه 1402 رأس ساعت 16:30 با حضور تعدادی از بانوان علاقمند برگزار گردید.مدرس کارگاه سرکار خانم علیزاده روانشناس و روان درمانگر در مورد ضرورت شناخت مهارت های خودآگاهی و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف ها، لازمه داشتن شناخت و اطلاعات مورد نیاز دوره جوانی و نوجوانی، مهارت ارتباط و تعامل اجتماعی با اطرافیان و همچنین در پایان جلسه پرسش و پاسخ و تبادل نظر پیرامون تجربیات شخصی شرکت کنندگان در جلسه صورت گرفت.

 

کلیپ کارگاه آموزشی توسعه مهارت های زندگی فردی و اجتماعی