اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در سال 1403

اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با حضور مسئولین کمیته های مختلف بنیاد در ساعت 9:30 روز دوشنبه 20 فروردین 1403 در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید در این جلسه که آقای مهندس تبادار رئیس هیأت مدیره نیز بصورت ویدئو کنفرانس در جلسه حضور داشت در خصوص عملکرد سال گذشته بنیاد و رویکرد و برنامه های سال جاری بحث و تبادل نظر بعمل آمد و آقای مهندس تبادار با تاکید بر اجرائی شدن برنامه ها ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء خواستند با توان مضاعف کارهای بنیاد را پیگیری نمایند در پایان چند پیشنهاد به تصویب رسید.