برگزاری مراسم در روز ملی خلیج فارس در ساحل زیبای دیلم در کرانه های خلیج فارس

برگزاری مراسم شایسته در روز ملی خلیج فارس در ساحل زیبای دیلم در کرانه های خلیج فارس

دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1403 به پبشنهاد و اجرای بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و همراهی ویژه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیلم، شبکه بهداشت و درمان شهرستان، شهرداری و شورای اسلامی شهر، با حضور بیش از 150 دانش آموز، برنامه زیبایی شکل گرفت.

سپاسگزار حضور همه مسئولین محترم در این همایش زیبا هستیم.

جناب آقایان:

اسدی (فرماندار)، پورداود (معاون عمرانی)، رمضانی (مدیر آموزش و پرورش)، شیخی (معاون پرورشی)، دشتی (روابط عمومی آ.پ)، پیران (معاون شهرداری)، اکبری (عضو شورای اسلامی شهر دیلم) و شریفی (کارشناسان فنی شهرداری)

سرکار خانم ها:

دریانورد (معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان) و همکاران بزرگوارشان، مدیران بزرگوار مدارس بعثت، پروین اعتصامی و غیر دولتی فردای سبز دیلم (دخترانه و پسرانه) و معلمان ارزشمند حاضر در برنامه.

جا دارد ویژه از آقای سید محسن مهدوی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان و نماینده بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در شهرستان دیلم تشکر کنم.