پزشکی آینده، پزشکی سیستمی، پزشکی P4

p4medicine

 

‏سرشناسه : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬‬‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : پزشکی آینده پزشکی سیستمی : پزشکی P۴/ایرج نبی‌پور،مجید اسدی.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی بوشهر، ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۱ص.‬: مصور.‬‬‬
‏شابک : 4-44-5032-600-978
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : پزشکی کلی‌نگر
‏شناسه افزوده : اسدی، مجید، ‏‫۱۳۵۶ - ‏‬‬‬
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭R۷۳۳‏‫‭/ن۲۴پ۴ ۱۳۹۳‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۳‬‬‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۴۵۲۶۲۶

 

 دانلود متن کامل کتاب