12 خرداد 1402

نهادهاي توسعه دراستان هاي توسعه نيافته

نهادهاي توسعه دراستان هاي توسعه نيافته
دکتر عبدالمجيد مصلح

 

اخيرا در مورد فعاليت مرکز رشد علم و فناوري خليج فارس از سوي مسوولين استان تصمياماتي اتخاذ شده و يا در حال اتخاذ شدن است که براي تبيين اهميت مراکز رشد لازم ديدم نکاتي به استحضار همگان برسانم.
مراکز رشد و پارک هاي علم وفناوري به عنوان نهادهاي عصر توسعه شناخته مي شوند که طي دهه هاي اخير کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي سرعت بخشيدن به روند توسعه خود به آن روي آورده اند. کشور عزيزمان نيز طي سال هاي اخير مطابق چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه براي ايجاد مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري برنامه ريزي و اقدام نمود. به گونه اي که تاکنون بيش از 14 پارک و 44 مرکز رشد علم و فناوري در کشور راه اندازي شده است و مرکز رشد علم و فناوري خليج فارس نيز پس از پيگيري هاي طولاني و ارايه طرح مجوز آن از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري صادر شد.
اين مرکز تا کنون نتايج زير را براي استان به دنبال داشته است:
* جذب بيش از 12 ميليارد ريال جهت احداث ساختمان مرکز رشد از منايع ملي
* جذب بيش از 11/3 ميليارد ريال جهت حمايت هسته ها و شرکت هاي تحقيقاتي استان
* لازم به يادآوري است که اين منابع ملي بوده و از منابع ملي در اختيار استان قرار گرفته است.
* ايجاد و راه اندازي 17 شرکت تحقيقاتي و فناور در استان,
* انجام بيشتر پروژه هاي نرم افزاري در استان و حتي استان هاي هم جوار از جمله استان هرمزگان,
* توليد محصولات الکترونيکي پيشرفته در زمينه صنايع دريايي در استان براي اولين بار به گونه اي که کشتي هاي خارجي و ساير استان ها نيز نيازهاي خود را از شرکت هاي مستقر در مرکز رشد علم و فناوري خليج فارس تامين مي کنند.
* فراهم شدن زمينه جذب و نگهداري نيروهاي متخصص استان در استان و کاهش فرار مغزها
* ماهيت شرکت هاي فناور به گونه اي است که با اندکي حمايت در مدت زماني کوتاه رشد کرده و به شرکت هاي بزرگ و موفقي تبديل خواهند شد و امکان جذب تعداد زيادي نيروي متخصص را فراهم خواهند ساخت.
* مرکز رشد در بوشهر اکنون به يک کانون نوآوري، فناوري و توليد ايده هاي جديد تبديل شده و آثار آن در سال هاي آتي بر همگان روشن خواهد شد.
* مرکز رشد پايه ايجاد و راه اندازي پارک علم و فناوري در استان خواهد بود و در صورتي بوشهر داراي پارک علم و فناوري خواهد شد که تجربه موفقي از مرکز رشد در بوشهر اجرا شود.
* تنها راه و موثر ترين راه ارتباط و نفوذ در منطقه ويژه عسلويه و ارتباط با نفت و گاز ايجاد شرکت هاي تخصصي قوي در قالب مرکز رشد و پارک علم و فناوري است.
* بر اساس تاکيدات برنامه چهارم توسعه و ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي بيشتر اعتبارات آتي کشور به سمت توسعه فناوري سمت و سو خواهد داشت و پايه توسعه کشور در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله توسعه دانايي و فناوري است. در صورت عدم توجه جدي استان به اين امر قطعا استان از قافله توسعه ملي و جهاني بازخواهد ماند.
اين نوع برخورد با مرکز رشد در استان بوشهر به نظر مي رسد ناشي استقرار يک مرکز علمي، فناوري و نوين در يک استان توسعه نيافته است. استان ها و مديران توسعه يافته به خوبي نسبت به ارزش و ضرورت وجود اين مراکز آگاهند.
انشاالله در تصمياتي که در مورد مرکز رشد اتخاذ شده تجديد نظر شود و از اين به بعد شاهد حمايت بيشتري از مرکز رشد علم و فناوري استان باشيم. انشالله اگر فرصتي بود در آينده حمايت ها و برنامه ساير استان ها در اين زمين را به استحضار همگان خواهم رساند.

نظرسنجی

به نظر شما جهت توسعه استان، سرمایه گذاری در کدام یک از بخش‌های ذکر شده دارای اولویت است؟

صنعت - 25%
کشاورزی - 0%
دریانوردی - 25%
خدمات بندری - 0%
دانایی - 41.7%
سایر موارد - 8.3%

مجموع آرا: 12
امکان ارسال نظر براي اين نظر سنجي غير فعال شده است در: جون 7, 2015