18 بهمن 1401

جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر تاریخ 94/11/8

جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 18:30 روز پنجشنبه مورخ 94/11/8 با حضور اعضاء هیأت مدیره در دفتر بنیاد تشکیل گردید و در خصوص مسائل زیست محیطی و اهداء جوایز به بهترین همیاران زیست محیطی بنیاد و پیشنهاد یکی از خیرین بوشهر بمنظور تهیه زمین برای احداث مجتمع مسکونی جهت استفاده مدت محدود برای زوجهای مستمند که تازه ازدواج نموده اند و همچنین تهیه برنامه کاری کمیته های مختلف بنیاد و تنظیم بودجه سال 1395 مؤسسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مورد تائید و تصویب قرا گرفت.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی