18 بهمن 1401

فهرست برگزیدگان نهایی جوایز آموزشی و پژوهانه سال 1398

فهرست برگزیدگان نهایی جوایز آموزشی و پژوهانه سال 1398 در دو بخش ادبی (بنام پرفسور سید جعفر حمیدی) و سلامت و محیط زیست (بنام پرفسور ایرج نبی پور) مشاهده فرمائید.

 


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته

دانشگاه

نوع جایزه

1

احمد مطوری

کارشناسی

حسابداری

خلیج فارس

آموزشی – پروفسور حمیدی

2

حمیدرضا صالحی

کارشناسی

مدیریت

خلیج فارس

آموزشی – پروفسور حمیدی

3

محبوبه حیاتی

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم پزشکی بوشهر

آموزشی – پروفسور نبی پور

4

محمد هاشمی

دکتری حرفه ای

پزشکی

علوم پزشکی بوشهر

آموزشی – پروفسور نبی پور

5

فاطمه فرجی قاسمی

کارشناسی ارشد

بهداشت محیط

علوم پزشکی بوشهر

آموزشی – پروفسور نبی پور

6

فاطمه حسین پور سلیمانی

کارشناسی ارشد

خون شناسی

علوم پزشکی بوشهر

آموزشی – پروفسور نبی پور

7

عدنان محمدی شولی

کارشناسی ارشد

حسابداری

شیراز

آموزشی – پروفسور حمیدی

8

محبوبه پولادی

کارشناسی ارشد

حسابداری

الزهرا تهران

آموزشی – پروفسور حمیدی

9

محمد حسین کبگانی

دکتری تخصصی

مدیریت

خلیج فارس

آموزشی – پروفسور حمیدی

10

وحید محمد تقوایی

دکتری تخصصی

اقتصاد سلامت

تربیت مدرس

آموزشی – پروفسور حمیدی

11

فرشید سلیمانی

دکتری تخصصی

بهداشت محیط

علوم پزشکی بوشهر

آموزشی – پروفسور نبی پور

12

صفورا جوکار

دکتری تخصصی

پزشکی هسته ای

علوم پزشکی تهران

آموزشی – پروفسور نبی پور

13

زهره خسروی لقب

دکتری تخصصی

مدیریت

زاهدان

پژوهانه

14

ملیحه عمرانی

دکتری تخصصی

مهندسی هسته ای

امیرکبیر

پژوهانه

15

مصطفی محمدی

کارشناسی ارشد

زیست شناسی دریا

خلیج فارس

پژوهانه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی