18 بهمن 1401

کاشت 1270 نهال درخت حرا در اسفند98 و فروردین99 در بوشهر و دلوار

در اسفند ماه 1398 و فروردین ماه 1399 جمعاً تعداد 1270نهال درخت حرا توسط کمیته محیط زیست بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهرکاشته شد که از این تعداد 720 نهال درفروردین ماه 1399 در امتداد نهالهای سنوات قبل در کنار بلوار امام عی(ع) ورودی بوشهر و تعداد 550 نهال در اسفند ماه 1398 و فروردین 1399 در دلوار روبروی جزیره هاله کاشته شدند این نهالها توسط آقاان دکتر ایرج نبی پور و رشاد بالف در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرورش داده شده و پس از رشد و قابل کشش و جابجائی، حمل و در مکانهای موصوف کاشته شدند، که از دو عزیز نامبرده شده و سایر فعالین محیط زیست که با این دو بزرگوار همکاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی بعمل می آید.

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی