رکوردی که از بوشهر به «گینس» رسید

یک ورزشکار ایرانی توانست رکورد طناب زنی که در بوشهر انجام داده بود را در کتاب رکوردهای جهانی (گینس) ثبت کرد.

 اشکان دشمن زیاری که طی دو سال اخیر به مناسبت های مختلف نظیر هفته بوشهر یا هفته تربیت بدنی اقدام با طناب زنی پیوسته در ساحل بوشهر با هدف ثبت رکورد جهانی کرده بود، در نهایت موفق شد آن را در کتاب گینس ثبت نماید.

این ورزشکار نفر سوم بعد از علی دایی (رکوردار گل های ملی فوتبال) و مهدی حب درویش (رکورددار روپایی سرعتی با توپ) است که از ایران نام شان در کتاب رکوردها ثبت شده بود.

دشمن زیاری در نشستی خبری که با حضور رییس کمیته ثبت رکوردهای فدراسیون ورزشهای همگانی کشور در بوشهر برگزار شد، درباره این موفقیت می گوید: خوشحالم که نامم در کتاب گینس به ثبت رسیده ولی دوست دارم  حکمم را به شهدای گرانقدر کشورم تقدیم کنم.

وی تاکید کرد: رکورد قبلی طناب زنی در ماده صد متر در دستان ورزشکار آمریکایی با زمان 15.47 صدم ثانیه بود که من توانستم در مدت زمان 14.40صدم ثانیه به نام ایران به ثبت برسانم,

وی گفت:مسولان ورزشی ریالی به من کمک نکردند و تمام هزینه های ثبت این رکورد را شرکت پلیمر بوشهر بر عهده گرفت.