اهدا تعداد 1200 نهال گل سرخ از طرف این بنیاد به شهرداری بوشهر

دیروز 9 خرداد 1401 با کمک دوستداران محیط زیست بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و اهدا تعداد 1200 نهال گل سرخ از طرف این بنیاد به شهرداری بوشهر نهالهای مذکور در بلوار طالقانی بوشهر کاشته شد.به این دوستان خسته نباشید می گوئیم و اجر و مزد آنان را از درگاه ایزدی مسئلت داریم.

 

 

                                                         بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر