فضای سبز محیط زیست

بمنظور هم افزایی در زمینه توسعه فضای سبز و جنگل کاری در مناطق مختلف استان در ساعت 8 صبح روز 17 آبانماه 1401 با حضور بعضی از اعضای هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و دوستداران طبیعت و فضای سبز که در این زمینه با این بنیاد همکاری می نمایند جلسه ای با حضور مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر و کارشناس مربوطه در محل اداره کل مزبور تشکیل گردید و ضمن بیان اقدامات انجام شده در زمینه کاشت انواع نهالهای گوناگون توسط بنیاد در پهنه استان بوشهر آمادگی خود را جهت همکاری در توسعه و ایجاد فضای سبز بیان گردید که ضمن استقبال مدیرکل محترم در این مورد و اجابت تقاضای موسسه مبنی بر واگذاری زمین مناسب جهت کاشت گونه های درختان بومی منطقه در حال انقراض آمادگی اداره کل موضوف را در جهت گسترش همکاری های فی ما بین با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه اعلام نمودند.