اولین مرحله آب رسانی به آبشخورهای منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش توسط محیط بانان با همکاری و حمایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

مهرداد نوروزی فرمانده پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان در این خصوص گفت : باتوجه به افرایش دمای هوا و فقدان بارش مناسب در روزهای پایانی سال گذشته ،تبخیر زیاد موجب تبخیر ماندابهای باقی مانده از باران در کوهستان و کاهش سطح آب چشمه ها و گاها خشک شدن روان آبها و چشمه ها شده است.

به همین منظور جهت جلوگیری از مخاطرات ایجاد شده حاصل از بی آبی و جابجای گونه ها حائز  اهمیت حفاظتی منطقه از جمله کل و بز ٫ قوچ و میش به سمت مناطق  پر خطر ،این یگان با همکاری جوامع محلی و دوست داران طبیعت ازجمله بنیاد رشد واندیشه سازندگی استان بوشهر نسبت به پاکسازی و رفع آلودگی ابشخورها و همچنین ابرسانی به آبشخورها اقدام می نماید.

https://uupload.ir/view/vid-20230504-wa0017_wuf9.mp4/