برترین مقاله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 

 

انتخاب مقاله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با موضوع میکروپلاتیک به عنوان برترین مقاله سومین همایش بین المللی و 21 امین همایش ملی بهداشت محیط ایران در زنجان