تسلیت درگذشت پروفسور سید یوسف اردبیلی

بقاء از آن اوست

درگذشت پروفسور سید یوسف اردبیلی جراح مغز و اعصاب را به جامعه پزشکی کشور بخصوص هم استانیها ارجمند که انسانی شایسته و توانمند در عرصه پزشکی را از دست داده اند و خانواده و بستگان محترم و داغدار آن عزیز بحق پیوسته را تسلیت و تعزیت عرض نموده برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم

                                                                              هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر