اولین زن ایرانی چگونه در بوشهر رکورددار گینس شد؟+فیلم

چندی پیش بود که شنای زن ایرانی با دستان بسته خبرساز شده بود. اولین زنی که توانسته بود یکی از رکوردهای گینس را به نام خود به ثبت برساند؛ رکورد شناکردن با دستان بسته.

 
اما این، اولین رکورد او در گینس نبود. پیش از این هم، توانسته بود رکوردهای دیگری را در گینس به نام خود به ثبت برساند تا اولین زن ایرانی باشد که نامش در فهرست گینس آمده است. 
 
این ویدئو، جزئیات تلاش‌های الهام اصغری را نشان می‌دهد.