همایش اقتصاد دانایی محور

اقتصاد دانایی محور چیست؟

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ همایش دانایی محور در سالن اجتماعات دانشگاه خلیج فارس با حضور اساتید برجسته، صاحبنظران، دانشجویان و مدیران دستگاههای مختلف دولتی برگزار گردیددر این همایش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر نیز حضوری مؤثر داشت که با ایجاد یک غرفه در سالن همایش و ارائه اهداف و دیدگاه خود در این زمینه به مراجعه کنندگان، بمنظور تقدیر از ارائه کنندگان مقالات برتر هدایایی نیز از طرف بنیاد به این عزیزان اهداء گردید.