گرگور

 

گرگور وسیله ای قیفی شکل برای صید ماهی است که با سیم بافته می شود.البته در گذشته با نی خیزرانی بنام “باصچیل” ساخته میشد… این نی را از کشورهای آسیای جنوب شرقی و در سفر به سرزمینهایی مثل ملیوار(مالابار) به بوشهر می آوردند. نی ها را می خیساندند تا منعطف شود و آنگاه در هم تنیده میشدند در گرگور شکل پذیرد…بعدها از سیم بکسل لنجها با باصچیل ترکیب کردند تا گرگوراستحکام بیشتری یابد…امروز اما تمام گرگورها سیمی هستند. اما حسن باصچیل ها در این بود که چون در آب قرار می گرفتند بو دار میشدند و جلبکها بدور آن منزل میکردند و ماهیهایی که به هوای جلبک وارد گرگور میشدند ، دیگر راه فرار نداشتند.

در تمام فصول، صید با گرگور رایج است و حکم یک بانک را برای صیادان دارد که ماهیانی همچون : سنگسر – هامور – جش – شعری – سکن – حمام (کبوتر) – داغی و … را میهمان سفره ناخدا میکند.

 

گبه بافی

 

گبه، هنر زخم سر انگشتان دخترکان دیار من ….
شاخص‌ترین محصول صنایع دستی استان بوشهر نوعی فرش بنام گبه‌ است. علاوه برآن بافت انواع قالی و قالیچه در تقاط مختلف روستایی در میان عشایر ساکن در روستاها رایج می باشد .در استان بوشهر بافندگان به دو قشر تقسیم می شوند. یک عده بافندگانی هستند که مواد اولیه را به سرمایه خوشان تهیه می کنند و می فروشند که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند. قشر دیگر به صورت دستمزدی کار می کنند و مواد اولیه را از سایر منابع تحویل می گیرند.

 

سابقه تاریخی: در هر جا که دام وجود داشته‌ است، انسان به کاربرد پشم گوسفند پی برده و بعدها بافت گبه و گلیم درهمان مناطق معمول شده‌است، روستای شول قدمت دیرینه در گبه بافی دارد. بعد از آن سرمک، رود فاریاب، ده کهنه و غیره…
در این مناطق طرح‌ها بیشتر الهام گرفته از طبیعتی است که در محل زندگی آنان وجود دارد، مانند نقش بز، پرنده و درخت که در قالی و گبه‌ها دیده می‌شود. ممکن است به صورت طرح بندی باشد، یعنی یک قطعه از طرح در سر تا سر فرش چه در طول چه در عرض تکرار شده باشد. طرح هندسی هم در بافته‌ها یشان دیده می‌شود گبه‌های این مناطق صادراتی هستند و برای کشورهای اروپایی سفارش می‌گیرند. گبــه‌های امروزی با استفاده از طـرح‌ها و نقش‌های که به بافندگان داده می‌شود آماده می‌شود و طرح‌ها اصالت دیرین را ندارند. در گذشته همه گبه‌ها به رنگ خود پشم بافته می‌شد و رنگ دیگری نداشت.

 

مشخصات یک گبه مرغوب:

1-دار محکم باشد .
2-چله کشی به خوبی انجام شده باشد.
3-گره باید محکم زده شود.
4-شانه به خوبی زده شود.
5-نخی را که بعد از گره زدن می بافند، به اصطلاح زنجیری، که در روستای شول به آن تپ کو می گویند به خوبی بافته شود و روی آن شانه زده شود.

صدفسازی و تاكسي درمی

 

اگرچه ساخت كالاهاي زيباي صدفي و خشك كردن موجودات دريائي در استان بوشهر هم به چشم مي خورد ولي به نسبت سواحل طولاني استان و وفور صدف و گوشواره هاي متنوع دريائي كالاهاي جذاب و زيباي صدفي در استان رشد لازم را پيدا نكرده است. شايد علت اين امر فقدان كارگاه‌هاي مجهز و عدم توليد كالاهاي ارزشمند صادراتي  باشد كه باعث ايجاد درآمد و رونق كافي مي‌گردد. لذا در صورت ارائه طرح‌هاي مورد پسند بازراهاي صادراتي خارج از كشور و با ايجاد كارگاه‌هاي مجهز و اعزام صنعتگران به نمايشگاه‌هاي ذيربط امكانات بالقوه توسعه اين رشته از فعاليت هاي مولّد و ارزآور نيز وجود دارد كه نيازمند حمايت و سرمايه گذاري لازم و ايجاد انگيزه كافي مي باشد.

با این وجود تقریبا در تمامی نواحی ساحلی استان بوشهر می‌توان محصولات صدف‌سازی و تاکسیدرمی را که متقاضیان زیادی را نیز به خود جلب کرده اند یافت.