سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ ، جهان گردي و ورزش راهي براي توسعه بوشهر

سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ ، جهان گردي و ورزش راهي براي توسعه بوشهر
رسول هاشمي

امروزه از صنعت فرهنگ و جهانگردي به عنوان صنعتي تميز و غيرآلاينده که منجر به توسعه پايدار مي شود ياد مي کنند. اين صنعت که بخش عمده اي از توليد ناخالص ملي بسياري از کشورها را به خود اختصاص داده است عاملي مهم براي توسعه اقتصادي به شمار مي رود. برخي از ويژگيهاي اين صنعت که با عنوان صنعت بدون دود هم از آن ياد مي شود عبارتند از: 
ـ بهره وري از آن بر بيشتر بخشهاي اقتصاد اثر مي گذارد و باعث رونق آنها مي شود. همچنين بر درآمد و توازن در پرداختها تاثير مثبت دارد.
ـ موجب عمران منطقه اي و تناسب در توسعه مناطق مختلف کشور و انتقال قدرت خريد جهانگردان از مناطق شهري بزرگ به مناطق کمتر توسعه مي شود.
ـ تنوع بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال
ـ بهره مند شدن مستقيم مردم مناطق کمتر توسعه يافته ازدرآمدهاي حاصله.توضيح اينکه برخلاف صنايعي مانند نفت و گاز، بنادر و کشتي راني که در شرايط فعلي ايران عوايد آن مستقيما به خزانه دولت واريز و از آن طريق توزيع مي شود. صنعت فرهنگ و جهانگردي با ايجاد تنوع در اشتغال بخشهاي وسيعتري ازساکنان اين مناطق را مستقيما بهره مند مي کند. يکي از نمونه هاي موفق در توسعه منطقه اي ناشي از صنعت فرهنگ ، جهان گردي و ورزش ناحيه شهري نيوکاسل ـ گيت شد(Newcastle/Gateshead) در شمال شرقي انگلستان است. اين ناحيه در قرن نوزدهم بر پايه استخراج از معادن ذغال سنگ بنا شده بود . با رکود فعاليت هاي معدني در نيمه دوم قرن بيستم مدتها بود که به صورت ناحيه اي صنعتي فرسوده با وضعي بهم ريخته و فاضلابي کند در آمده بود به گونه اي که جمعيت آنها به مناطق ديگر انگلستان فرار مي کردند با اين وجود اقدامات انجام شده موجب نوسازي سريع و قابل ملاحظه اي شد به گونه اي که اکنون 46 درصد فارغ التحصيلان دانشگاه ها همانجا را براي زندگي انتخاب مي کنندکه خود بالاترين درصد در انگلستان است.مطالعه جامعي که در باره کارفرمايان توسط مؤسسه OMIS انجام شد نشان داد که اين منطقه از نظر تجارت در بريتانيا در رده سوم بهترين مکان از قرن نوزدهم تا کنون شد. همچنين در سال 2003 حداقل 2 ميليون جهانگرد از نيوکسل ـ گيت شد ديدن کردندو اخيرا اين شهر به عنوان مطلوبترين شهرها توسط خوانندگان مجله کاند ناست تراولر(Cande Nast Traveller) و روزنامه هاي گاردين(Guardian) و آبزرو (Observer)انتخاب شدند. همه اين نتايج ناشي از سرمايه گذاري در صنعت فرهنگ است. بدين منظور سواحل رودخانه تين(tyne) سرو سامان داده شد. ساختمانهاي زيباي قديمي بازسازي به گونه اي که شهر تبديل به مکان دلپذيري براي بازديد کنندگان شد. ساخت يک مجسمه 2/1ميليون دلاري به نام فرشته شمال، ساخت پل ميله نيوم در سال 2001، ايجاد مرکز فرهنگي بالتيک و تالار کنسرت در سواحل رودخانه با هزينه 127ميليون دلارکه ارکستراي موسيقي محلي را در خود جاي مي داد و پس از آن تبديل بخشهاي قديمي شهر به مرکز عمده هنرهاي معاصربا هزينه 74 ميليون دلارکه در سال 2002 گشابش يافت و پل عابر پياده با هزينه 35 ميليون دلار که برنده بزرگترين جايزه معماري بريتانيا شد ازاقدامات انجام شده در اين راستا بود.* تمام اين اقدامات وسيع در مقايسه با جمعيت دويست و هفتاد هزار نفره نيوکاسل و کمتر از دويست هزار نفره گيت شد ممکن است نا متنناسب به نظر رسد اما يکي از سرپرستان گروه طرح ابتکاري نيوکاسل /گيت شد که دو بخش رودخانه رادر اختيار دارد معتقد است سرمايه گذاري در عرصه فرهنگ ، هنر، اماکن باستاني و ورزش بيش از دو بيليون دلار در فعاليت هاي اقتصادي جذب نموده و24000 شغ در پي داشته است.** اجراي چنين طرحهايي مي تواند الگويي موفق در توسعه مناطق پيراموني در يک کشور در اثر گسترش صنعت فرهنگ و جهانگردي باشد. اين موضوع به خصوص در کشور هاي کمتر توسعه يافته که از عدم توازن در توسعه منطقه اي رنج مي برند حائز اهميت است زيرا در اين کشورها مکانيسم انتقال سرمايه هاي انساني و مالي از پيرامون به مرکز با شدت بيشتري عمل مي کند. ايجاد و گسترش اين فعاليتها در منطقه بوشهر هم با توجه به پتانسيل هاي بالاي آن در اين زمينه مي تواند راهي مؤثر در جهت توسعه استان باشد برخي ازاين قابليت ها که از آنها در اين راستا مي توان بهره گرفت عبارتند از: برخورداري از سواحل طولا ني وزيبا در خليج فارس که براي گسترش تفريحات و ورزشهاي مرتبط با ساحل مناسب است، ويژگي هاي فرهنگي وتاريخي درخشان از جمله سبک معماري و موسيقي محلي شناخته شده وداشتن شخصيت هاي ادبي و فرهنگي که سبب شده است بوشهر در ادبيات معاصر ايران يکي از قطبها بشمار رود. مجموعه اين ويژگيها سبب مي شود که بوشهر با توجه به موقعيت جغرافيايي در منطقه به صورت مرکز فرهنگي و جهانگردي در خليج فارس تبديل شود.