06 مهر 1401

دانشجوی نخبه دانشگاه پیام نورواحد دیر استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر دانشجوی پژوهشگر و نخبه رشته حقوق دانشگاه پیام نور واحد دیر تاکنون توانسته است 4 کتاب و 42 مقاله علمی در نشریات  و30 مقاله اجتماعی و سیاسی در خبرگزاری ها منتشر نماید.

طالب ابراهیمی دانشجوی نخبه دانشگاه پیام نور واحد دیر استان بوشهر در این خصوص تشریح کرد: بیشتر پژوهش های بنده در زمینه روابط بین الملل و اجتماعی و حقوقی بوده ولی اکثریت در حوزه روابط بین الملل بوده است.

وی افزود: عناوین کتاب های تالیف شده به ترتیب عبارت است از :ایالات متحده آمریکا و خلیج فارس، نگاهی تطبیقی بر رضایت و گذشت در حقوق ایران، ایران و روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا، روابط ایران و ترکمنستان

وی در خصوص مقالات منتشر شده خود نیز گفت: 1 مقاله Isi، 16 مقاله علمی پژوهشی، 6 مقاله علمی ترویجی، 13مقاله علمی تخصصی، 6 مقاله در همایش داخلی و بین المللی، ۳۰مقاله در خبرگزاری ها از دیگر کارهای پژوهشی من بوده است.

ابراهیمی که دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین الملل نیز می باشدوبه  عنوان عضو علمی مدعو در دانشگاه پیام نور ،آزاد و علمی کاربردی نیز تدریس دارد در خصوص موفقیت های دیگر خود گفت: درسال 1392 و 93 به عنوان پژوهشگر برتر در شهرستان های دیر و کنگان و همچنین دانشگاه های آزاد و علمی کاربردی دیر و کنگان انتخاب شده ام .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی