تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی به مناسبت روز معلم

به مناسبت بزرگداشت روز معلم در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1403 مراسم تجلیل و ضیافت شامی برای همکاران فرهنگی در نظر گرفته شد که طی این مراسم از دو نفر از پیشکسوتان فرهنگی (جناب دکتر بصری و جناب پوربهی) و همچنین دو نفر از فعالین و پیشکسوتان فرهنگی عضو بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر (خانم خضری و خانم بهروزی) تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

کلیپ تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی به مناسبت رز معلم در سال 1403