کاشت 2000 قلمه درختان مثمر بومی

در راستای فرهنگ سازی کاشت درخت توسط مردم و توسعه فضای سبز در استان بوشهر بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر جهت کاشت نهال درختهای بومی منطقه که سازگاری بیشتر با آب و هوای گرم جنوب دارند و درختان مثمر بومی اقدام به احداث یک نهالستان کوچک در روستای چاهپیر شهرستان تنگستان نمود که امروز پنجشنبه پنجم بهمن ماه 1402 به سرپرستی مدیرعامل بنیاد و برادران دوستدار محیط زیست و کاشت درخت در نهالستان مذکور اقدام به کاشت بیش از 2000 قلمه از درختان متنوع نمودند که این امر در چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت و پس از رشد و قابل انتقال و کاشت در زمین بین مردم و دهیاری های مختلف توزیع خواهد شد.