پاکسازی ساحل زیبای دریای بوشهر

برنامه پاکسازی ساحل زیبای دریای بوشهر ( قسمت ساحلی ) با همکاری بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و دانش آموزان فعال و دلسوز دبیرستان فرزانگان ایران در تاریخ روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 انجام شد.

در این برنامه دانش آموزان با همکاری همدیگر اقدام به جمع کردن زباله ها و پاکسازی ساحل کردند.

کلیپ پاکسازی ساحل بوشهر