زمین شناسی پزشکی یا (زمین پزشکی)

زمین شناسی پزشکی یا (زمین پزشکی) علمی است که به بررسی تأثیر عوامل زمین شناسی بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده می پردازد.به بیان دیگر، در این علم، تأثیر عوامل محیطی مرتبط با هر منطقه جغرافیایی بر مسائل پزشکی مربوط به ساکنان آن منطقه، بررسی می شود.زمین شناسی پزشکی پل ارتباطی میان علوم مختلف مانند زمین شناسی، جغرافیا، پزشکی و بهداشت است که گستره آن شامل ارتباط عناصر و بیماری ها، ژئوشیمی، بیماری های مسری عفونی، هیدروژئوشیمی، آلودگی معادن، رادیوژن ها، بیماری های مزمن، ژئومیکروبیولوژی و ژئویونانی می باشد.در نتیجه، این علم، دانشمندان رشته های مختلف را گرد هم آورده تا با همکاری بین رشته ای بتوانند بیماری ها و مرگ و میر ناشی از مواد و فرآیندهای زمین شناسی را کاهش دهند.

کتاب فوق توسط خانم دکتر رازقه اخباری زاده از برندگان جایزه پژوهشی سومین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و دکتر ایرج نبی پور فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی تألیف گردیده است.

تصویر روی جلد گنبد نمکی جاشک (دشتی) استان بوشهر

تصویر پشت جلد: مومیایی استخراج شده از کوه درنگ شهرستان دیر در استان بوشهر