برگزیدگان ششمین دوره جایزه امید آفرین

با پایان مرحله بررسی مدارک متقاضیان، برگزیدگان ششمین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر مشخص شدند.

 به پایان فرآیند بررسی پرونده و راستی آزمایی مدارک متقاضیان ششمین دوره جایزه امید آفرین بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر، اسامی برگزیدگان پس از داوری در شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر  معرفی شدند.

زمان آیین تجلیل از برگزیدگان دوره ششمین متعاقبا اعلام می گردد.