تقدیر از مدیر و اعضاء بنیاد نخبگان استان بوشهر

جلسه مشترک بنیاد رشد و اندیشه سازندگی بوشهر با مدیر و اعضاء بنیاد نخبگان استان بوشهر در روز سه شنبه سوم بهمن ماه 1402 در محل بنیاد نخبگان تشکیل و از زحمات و تلاش های مدیر و اعضاء بنیاد نخبگان در خصوص اجرای موفقیت آمیز ششمین دوره طرح علمی امید آفرین تشکر و قدردانی گردید و در پایان به مدیر و سایر افراد همکار در طرح مذکور با تقدیم لوح قدردانی بعمل آمد.