بیست و یکمین جلسه هیات مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی در سال ۱۴۰۲

بیست و یکمین جلسه هیات مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر با حضور اعضاء در ساعت 9:30 ‌روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید ،در این جلسه پس از استماع گزارش مسئولین کمیته ها و تماس تلفنی رابط بنیاد در شهرستان جم و بیان مطالب و خواسته های خود ،آنگاه مدیر انجمن موسیقی بوشهر در جلسه حضور یافت و گزارشی از کارها و نحوه همکاری مشترک را برشمرد و در پایان با عنایت به مجموع نظرات اعضاء تصمیمات لازم اتخاذ گردید.