بیست و دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1402

بیست و دومین جلسه هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در ساعت 9:30 روز دوشنبه 30 بهمن ماه سال 1402 در محل دفتر بنیاد تشکیل گردید و پیرامون دستور جلسه در خصوص کاشت درخت حرا و برنامه های پیشنهادی سال آینده بحث و تبادل نظر بعمل آمد، و پس از هماهنگی های لازم با منابع طبیعی استان مقرر شد ده هزار نهال درخت حرا جهت کاشت در اختیار بنیاد قرار گیرد و سپس مسئولین کمیته های مختلف برنامه های سال آتی خود را جهت طرح جلسه آینده ارائه نمایند.