چکیده بیوگرافی دکتر ایرج نبی پور

نام و نام خانوادگی : دکتر ایرج نبی پور

فرزند : اسماعیل

متولد : ۱۳۴۲/۱۰/۶

محل تولد : بوشهر

تخصص : فوق تخصص غدد

فعالیت شغلی : استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – عضو هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر – رئیس مرکز مطالعات خلیج فارس – استاد گروه داخلی

تألیفات :

شهر دانایی راهنمایی برای سیاست گذاران توسعه ی شهری

راهنمای ارزیابی اثر بر سلامت در صنعت نفت و گاز

آینده نگاری فناوری ابزاری برای توسعه پایدار جامع

کاربرد یُد پایدار در رخدادهای هسته ای

نظریه رهیافت میان رشته ای در پزشکی

جانوران زهرآگین خلیج فارس

اقتصاد دانایی محور

طبّ سینایی در گذار به مدرنیته در ایران قاجار

ارتباط کلسیم رژیم غذایی با نشانگرها و تراکم استخوانی در جمعیت بالغین استان بوشهر