اولین نشریه مصور ایرانی در بوشهر

 

در عصر قاجار، روشنفكران بوشهری با محافل و روزنامه های اپوزیسیون خارج از كشور در ارتباط دائم بودند و مقالات و ا خبار بوشهری ها و بندر بوشهر در نشریاتی چون “حكمت” و “ثریا” در مصر، “اختر” در اسلامبول، “حبل المتین” كلكته هند و حتی “قانون” “میرزا ملكم خان ناظم الدوله”در لندن به چاپ می رسید.”میرزا آقاخان كرمانی” در نامه ای به “میرزا ملكم خان” نوشت: “روزنامه قانون در بوشهر غوغا كرده است.”  روی همین مسائل بود كه بندر بوشهر جزو اولین شهرهای ایران بود كه در آن چاپخانه و روزنامه به وجود آمد و اولین هفته نامه مصور و كاریكاتوردار در ایران با عنوان “طلوع“، در سال 1318 ه . ق  (1900 م) در بوشهر به طبع رسیده است.

در عصر مشروطه نیز جنبش مطبوعاتی بوشهری ها پرتوان ادامه یافت. روزنامه “مظفری” ارگان آزادی خواهان لیبرال دموكرات و مشروطه خواهان بوشهر و جنوب ایران بود كه نه تنها مقالاتی به فارسی در این باره می نوشت، بلكه حتی مثلاً مقالاتی را كه “ادوارد براون” محقق و ایران شناس انگلیسی و هوادار مشروطیت ایران، در روزنامه “منچستر گاردین” مینوشت به فاصله چند هفته بعد در بوشهر ترجمه و منتشر می كرد. دو تن از بوشهری های مقیم تهران نیز نشریات جریان ساز و مهمی چون “مساوات” به سردبیری سید محمدرضا مساوات برازجانی و “جنوب” ،”ندای جنوب” و “یادگار جنوب” هر سه به سردبیری محمدباقرخان تنگستانی منتشر كردند. حتی در عصر استبداد صغیر و خفقان در ایران نیز یك بوشهری به هند رفت و روزنامه مشروطه خواه “اصلاح” را در “بمبئی” منتشر كرد. در سال های بعد آلمانی ها در برازجان هفته نامه “ندای حق” (1334 ه . ق) و انگلیسی ها در بوشهر “دیلی نیوز بولتن” 1321 ش را منتشر كردند.

 

 

منبع:نگین خلیج فارس، ضمیمه مشعل، شماره 327، یکشنبه 26 آذر 1385