آب انبار قوام بوشهر

 

نوع بنا: تاریخی

قدمت: قاجاریه (1299-1195 ه ق )

تاریخ میلادی :( 1796-1921 م )

ساختمان آب انبار قوام در محوطه بازی در کنار خیابان خلیج فارس قرار گرفته است. این آب انبار بیش از 150سال عمر دارد وبا مصالح محلی و در زمان قاجاریه ساخته شده است. اسکلت اصلی و تاق آن از سنگ های رسوبی خیلی مقاوم با سه دهانه ستون بندی به وسیله 4 ‏تاق پوشیده شده است. 2 ‏متر از آب انبار خارج از زمین و 60/2‏متر در زیرزمین قرار دارد. داخل آب انبار با پوششی ساروج خیلی مقاوم ساخته شده است. در نمای خارجی به فاصله معینی پنجره هایی به ابعاد 90*120سانتی متر تعبیه ‏شده است که از داخل با شبکه ای از سنگ پوشیده شده است.

 

هم اکنون کاربری این بنا به سفره خانه سنتی تغییر پیدا کرده است.

 

 

آدرس: بندر بوشهر – محوطه بازی در کنار خیابان خلیج فارس

 

 

منبع: سایت جامع گردشگری ایران