آشنایی دانش آموزان با تاریخ پزشکی و محیط زیست استان بوشهر

با عنایت به اهداف بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در دیماه و اوائل بهمن ماه سال 95 بیش از 170 نفر از دانش آموزان در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه بنا به تفاهمنامه این بنیاد و انجمن حامیان محیط زیست با پژوهش سرای شهید خوشبخت از موزه تاریخ پزشکی بوشهر واقع در عمارت دشتی بازدید و با نمایش فیلم و اسلاید با مسائل زیست محیطی آشنا گردیدند.هدف از این بازدید آشنایی و علاقه مند سازی دانش آموزان با میراث فرهنگی و طبیعی استان بوشهر می باشد که این امر توسط آقای رشاد بالف مسئول کمیته محیط زیست بنیاد و آقای طیاری مسئول انجمن حامیان محیط زیست برگزار شد.

دانش آموزان علاقه مند از مدارس پسرانه حسین نژاد، دبیرستان پسرانه سعادت، مدارس دخترانه راضیه، سماء، معینی و هنرستان فاطمیه بوشهر بودند.

امید است با تلاش این عزیزان و مربیان محترم مدارس فرزندان این آب و خاک بیش از پیش با محیط پیرامونی خود و فرهنگ غنی استان آشنا شوند.