کتاب نسل سوم و دانشگاه کار آفرین گردآوری دکتر ایرج نبی پور

 

بسم الله الرحمن الرحیم

از زمان تأسیس جندی شاپور به عنوان اولین دانشگاه جهان تا به امروز که بیش از پانزده قرن می گذرد، دانشگاه ها سیر تحول و تکامل پر فراز و نشیبی را طی کرده اند.در هر دوره ای از تاریخ، نهادهای علمی که به عنوان دانشگاه یا آکادمی شناخته می شدند، علی رغم تفاوت در روش ها و الگوهای فعالیت، در یک اصل مشترک بودند و آن کمک به رفع نیازهای جامعه از مجرای تولید دانش کاربردی و کاربست آن در عرصۀ عمل بوده است.

در طی سدۀ اخیر نیز با گسترش فناوری و تحولات شگرفی که در روند زندگی انسان در جوامع مختلف ایجاد شد، دانشگاه ها نیز مأموریت های نوینی را برای خود به منظور کمک به توسعۀ پژوهش و پاسخ به سؤالات ذهن بشر در حیطه های مختلف اشاره کرد.و لیکن تمرکز بر این مأموریت با واقعیت های موجود در هزارۀ سوم چندان منطبق نبوده و این امر مهم، دانشگاه ها را بر آن داشت تا از گذار پژوهش نیز عبور کرده و برای حیات خود در هزارۀ سوم، مأموریت ویژه ای را متصور شوند که آن مأموریت، کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان است.دانشگاه های نسل سوم، علاوه بر این که همچنان عرصۀ تربیت منابع انسانی برای رفع نیازهای جوامع هستند و همچنین مهم اصلی پژوهش در عرصه های مختلف نیز به حساب می آیند، و لیکن به این امور بسنده نکرده و افق های تازه ای را در حوزۀ کار آفرینی، تعریف حیطه های نوین شغلی، خلق ثروت و ... برای خود گشوده اند.از این مجرا دانشگاه های هزارۀ سوم نه تنها سربار دولت ها برای تأمین هزینه های خود نیستند، بلکه به عنوان یک مغز متفکر و بازوی توانمند، در کنار دولت ها سعی در تأمین بخشی از سرمایۀ جوامع دارند.توجه به این مسأله از نگاه متولیان آموزش عالی سلامت کشور پنهان نمانده و در قالب تدوین بسته حرکت به سوی دانشگاه های هزارۀ سوم از برنامۀ تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تبلور یافته است.بر این اساس دانشگاه های علوم پزشکی کشور مأموریت یافته اند تا با ظرفیت سازی و ایجاد زیر ساخت های لازم و عبور از یک دورۀ گذار کوتاه، خود را با استانداردهای دانشگاه های نسل سوم منطبق کرده و از این مجرا زمینه را برای کارآفرینی در نظام سلامت، بیش از پیش فراهم نمایند.

کتاب حاضر که به همت دانشمند عزیز جناب آقای دکتر ایرج نبی پور گردآوی و ترجمه شده است، با ارائه مفاهیم دانشگاه نسل سوم و همچنین مروری بر بایدها و نبایدهای این نهادها می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند برای مسئولان و متولیان دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر نبی پور، امیدوارم مطالعۀ این کتاب، راه روشنی را پیش پای دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی کشور در جهت تحقق دانشگاه نسل سوم بگشاید.

توفیق همگان را در راه اعتلای دانش در کشور خواستارم.

 

                                                     دکتر باقر لاریجانی

                             معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی