هر 9 ساعت دو طلاق در بوشهر

طلاق به عنوان معضلی که در دهه‌ های اخیر سال به سال به میزان آن در ایران افزوده شده، در بوشهر هم همین روند را طی کرده است.

در بررسی های صورت گرفته هم مهمترین مواردی که منجر به این اتفاق می شود، شامل: عدم آگاهی از مسائل جنسی، خشونت کلامی و اعتیاد عنوان می گردد.

مواردی که البته معلول می باشند و باید علت اصلی را در عدم شناخت کافی زوجین پیش از ازدواج، کم شدن آستانه تحمل در برابر مشکلات و موانع اقتصادی دید، مواردی که افزایش توقعات همسران از زندگی هم بر آن دامن زده است.

در این بین، هرساله خروجی آمارها از طلاق که روند افزایشی دارد منتشر می شود، اما اراده ای برای آسیب شناسی تحلیلی این وضعیت از سوی دستگاههای مسئول و تمهیداتی برای جلوگیری از روند صعودی دیده نمی شود.

در همین خصوص، آمار ثبت احوال استان بوشهر نشان می دهد طی سال گذشته، 2 هزار و 33 مورد طلاق ثبت شده که نسبت به سال قبل تر، رشد 6.61 درصدی داشته است.

براساس این گزارش، طلاق در مناطق شهری رشد 15 درصدی تجربه کرده، ولی در روستاهای استان کاهش 35 درصدی داشته است.

همچنین در این گزار آمده که: سال گذشته به طور میانگین درهر 9 ساعت دو واقعه طلاق در استان بوشهر ثبت شده است.

البته درباره اینکه رتبه استان در طلاق کجای کشور قرار دارد، هنوز آمار رسمی منتشر نشده، ولی سال گذشته در بین 10 استان اول قرار داشته ایم و به نظر نمی رسد امسال بهبودی در این وضعیت رخ داده باشد.

گفتنی است، طی سال گذشته بخش عمده جدایی زوجین هم مربوط به یک سال اول زندگی مشترک بوده که قریب 30 درصد طلاق های استان را به خود اختصاص می دهد.