فاجعه مرگ لاک پشت ها در عسلویه

در هفته ی اخیر شاهد مرگ بیش از پیش لاک پشتهای پوزه عقابی در سواحل عسلویه بودیم.

به نقل از سایت نایبند؛ سواحل عسلویه که میزبان تاسیسات نفت و گاز است در ماه اخیر با آلودگی بیش از حد آب دریا مواجه شد. به حدی که آب رنگ تیره گرفت و ساکنین را نگران کرد.

جامعه ی بومی محلی را به اعتراض وا داشت اما به نظر میرسد در جایی که ۵۰ درصد گاز ایران و بیش از دو سوم اقتصاد ایران را در خود دارد از نظر معیشت مردم و محیط زیست و آلودگی هوا مهم نباشد. صیادان که روزانه به دریا میروند شاهد مرگ دلفین ها و لاکپشت ها هستند و این زنگ خطری برای حیات در عسلویه است.

بیش از دویست میلیون سال است که لاک پشت های دریایی در آب های نواحی گرمسیری و فلات قاره زندگی می کنند ، متاسفانه با رعایت نکردن قوانین زیست محیطی ، به سرعت به انقراض حیات دریایی در سواحل عسلویه سرعت می بخشیم. لوله های فاضلاب های صنعتی را به دور از چشمان اهالی این سرزمین به دریا وصل میکنیم و هیچ نگران زندگی مردم نیستیم! 

تا کی و تا چه وقت این سناریو ادامه خواهد داشت نمیدانیم!

تصاویر گویای این نگرانی مردم است.