کیسه‌های پلاستیکی دردسرهای زیادی برای محیط‌ زیست دارند

کیسه‌های پلاستیکی دردسرهای زیادی برای محیط‌ زیست دارند؛ حتی ممکن است وارد غذای ما شوند. گزارشی در این‌باره را ببینید.
گزارش‌ تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در مورد این موضوع را در اینجا ببینید.