خانم دکتر زهره خسروی لقب از برندگان جایزه پژوهانه طرح علمی امید آفرین

 

 

خانم دکتر زهره خسروی لقب از برندگان جایزه پژوهانه طرح علمی امید آفرین بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1398 می باشند که طرح خود را به عنوان (طرحی مدل مسئولیت اجتماعی نخبگان) به اتمام رسانیده اند و جایزه بنیاد به ایشان اهدا گردید، ضمن تبریک به ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش وی را از خداوند سبحان خواستاریم.

 

                                                             هیأت مدیره بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر