اهدا پانزده هزار ماسک به علوم پزشکی بوشهر

 

با استعانت خداوند متعال و کمک مالی و همت خیر محترم و نوع دوست جناب آقای حاج اسماعیل مومنی تعداد پانزده هزار ماسک پزشکی خریداری واز طرف بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر بمنظور استفاده مراکز بهداشتی و درمانی استان در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه جاری به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بوشهر اهدا گردید .امید است با تلاش و جانثاری و همتی که کادر پزشکی و درمانی کشور بخرج میدهند و همکاری صمیمی مردم در جهت رعایت مسائل بهداشتی هر چه سریعتر این ویروس مهلک از جهان رخت بربندد.

بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر