آیین تقدیر و معرفی چهارمین دوره برگزیدگان جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

 

 

آیین تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر از سری جوایز امید آفرین مصوب بنیاد ملی در حوزه­ های ادبیات، علوم انسانی و مدیریت به نام پروفسور سید جعفر حمیدی و سلامت، پزشکی، علوم زیستی و زیست فناوری دریایی به نام پروفسور ایرج نبی پور با حضور مسئولین، نخبگان و فرهیختگان استان برگزار شد.

 

دکتر اخلاقی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر در این نشست با بیان این که بنیاد نخبگان استان بوشهر وظیفه فرایند فراخوان ثبت‌ نام، ارزیابی راستی آزمایی، داوری و معرفی برگزیدگان را به عهده دارد خاطرنشان کرد: در چهارمین جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر 35 نفر ثبت ‌نام کردند 15 تن از آنها طبق آیین نامه هیات امناء جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

 
 
 

بنیاد نخبگان استان بوشهر مطابق روال سال ­های گذشته، فرایند شناسایی، بررسی، راستی­ آزمایی و تأیید متقاضیان «چهارمین دوره جایزه فاخر بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر» از سری جوایز امیدآفرین مصوب بنیاد ملی نخبگان را انجام داده است .

این جایزه در حوزه ­­های ادبیات، علوم انسانی و مدیریت به نام پروفسور سید جعفر حمیدی (ادیب و پژوهشگر فرهنگ عامّه و مخاطب برنامه تکریم بنیاد ملی نخبگان) و سلامت، پزشکی، علوم زیستی، زیست فناوری دریایی و محیط زیست به نام پروفسور ایرج نبی­ پور (دانشمند برجسته ایران اسلامی و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان) ویژه دانش ­آموختگان پژوهشگر و دانشجویان مستعد استان بوشهر شاغل به تحصیل در دانشگاه ­های معتبر سراسر کشور را برعهده دارد (اقدام‌های ملی 2-1-1 و 2-1-3 سند راهبردی کشور در امور نخبگان) می باشد.

در این مراسم دکتر کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پروفسور ایرج نبی پور رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس، دکتر فاتحی معاون پزوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس، آقایان قائدی و فایقی از اعضای هیات مدیره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر، آقای مهندس جوکار، معاون مرکز تحقیقات طب عفونی گرمسیری خلیج فارس، برگزیدگان چهارمین دوره و جمعی از نخبگان و فرهیختگان استان حضور داشتند.