پرداخت کمک هزینه تحصیلی در سال 1400 به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر

 

در سال 1400 همانند سنوات گذشته با کمک و همیاری خیرین نیک اندیش به تعداد 104 نفر دانش آموز و دانشجو با استعداد استان بوشهر که از نظر مالی توان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی را نداشتند کمک مالی مناسبی صورت پذیرفت تا این عزیزان که سرمایه انسانی کشور عزیزمان ایران هستند بتوانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و در آینده انشالله منشاء خیر و توسعه مملکت گردند و همچنین در سال مذکور دو نفر از دانشجویان با استعداد و علاقه مند که برای ادامه تحصیل قصد عزیمت به خارج از کشور را داشت و نیازمند کمک و مساعدت بود از نظر مالی به ایشان کمک گردید و هم اکنون در خارج از کشور مشغول ادامه تحصیل می باشد.این گزارش مختصر جهت استحضار عزیزان ارائه گردید و در جدول زیر تعداد دانش آموزان و دانشجویان کمک گیرنده در مقاطع مختلف نشان داده شده است.

تعداد دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر در سال 1400

ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد

پسر

دختر

جمع

1

دانش آموز

30

45

75

2

دانشجو کاردانی

1

---

1

3

دانشجو کارشناسی

6

16

22

4

دانشجو دکتری

3

3

6

 

جمع کل

40

64

104