نشست مشترک بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر و بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد

 

در راستای اجرایی سازی «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» (اقدام‌های ملی 2-1-1 و 2-1-3 )، بهره‌مندی از ظرفیت خیرین حلقه به عنوان تکمیل‌کننده چرخه توانمندسازی نخبگان در زیست­ بوم نشست هم اندیشه سرپرست بنیاد نخبگان استان بوشهر با هیات امنای بنیاد رشد و انیدشه سازندگی استان بوشهر برگزار شد.

این نشست با حضور خانم دکتر میروکیلی، سرپرست بنیاد نخبگان استان بوشهر، مهندس فرزام، مهندس ابراهیمی و آقای فائقی نمایندگان هیات امنا بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان با هدف بستر‌سازی و همگانی کردن وقف و خیریه، در راستای ساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مادّی به اجتماع نخبگانی در قالب بورس، جایزه‌های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی (وقف خیریه) منطبق با پایش پیشرفت مرحله‌ای و اثرگذاری آنان برگزار شد.

بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان به عنوان نهاد خیریه حامی رویدادهای علمی و فناورانه استان، در راستای توسعه و رشد استان بوشهر با هدف توسعه حوزه ­های آموزش، بهداشت، سلامت و بخش­ های زیربنایی در آبان‌ماه سال 1383 به عنوان یک سازمان خیریه و غیرانتفاعی تأسیس گردید. حضور چهره ­های چون: مهندس اسماعیل تبادار، پروفسور ایرج ­نبی­ پور و... سایر نخبگان نامی فرهیخته استان بر وزانت و کارآمدی بنیاد افزوده، است.

حامی رویدادهای جهادی علمی و آموزشی بنیاد نخبگان، حمایت از دانشجویان و مستعدین برتر، با تعریف جایزه آموزشی و پژوهانه امیدآفرین به نام مشاهیر استان بوشهر، تعریف کرسی پسادکتری و....از اقدامات ارزشمند بنیاد رشد از اجتماعات نخبگان استان بوشهر می باشد.