نکوداشت جناب آقای دکتر سید جعفر حمیدی

نکوداشت جناب آقای دکتر سید جعفر حمیدی توسط شهرداری منطقه دو تهران و رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران آقای دکتر حق شناس در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت برگزار گردید و لوح تقدیر فوق از طرف هیأت امنای بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر بپاس همکاریهای صمیمانه با این بنیاد در مقام عضویت در هیأت امنا به ایشان تقدیم گردید.